Αξιολόγηση Τμήματος

Πιστοποίηση Του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Π.Θ.

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Π.Θ. συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης στο προαναφερόμενο Τμήμα.

Η διάκριση αυτή με την ανώτατη βαθμολόγηση δεσμεύει το Τμήμα στην πορεία συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης που ακολουθεί.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από  29-05-2020 έως 28-05-2024.

pdf small Απόφαση Πιστοποίησης

Image

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών

Επικοινωνία

24310-47019

msc@pe.uth.gr