Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ενημέρωση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο ΤΕΦΑΑ-ΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για αποφοίτους των ΙΕΚ που κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου πέντε (5)

 Α. Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του ΤΕΦΑΑ του Π.Θ. έχουν:

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ που κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, συναφούς ειδικότητας με αυτές που αναγράφονται στη συνέχεια

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ του ΙΕΚ (ν.4186/2013)

 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ)
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΒΟΛΛΕΫ)
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ – AEROBICS

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ του ΙΕΚ (ν.2009/1992)

 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

Β. Οι υποψήφιοι για κατάταξη οφείλουν να καταθέσουν από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου

2022 στην Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ (ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  info-pe@pe.uth.gr, ή αυτοπροσώπως στη Δνση Καρυές Τρίκαλα) τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση που συμπληρώνεται από τον υποψήφιο (κατεβάστε το αρχείο από εδώ (έγγραφο σε pdf)
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
 • Αντίγραφο Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ)
 • Αντίγραφο  Διπλώματος  Επαγγελματικής  Ειδικότητας  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης Επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

 

Γ. Η επιλογή θα γίνει κατόπιν γραπτών εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα που αναγράφονται παρακάτω, η διεξαγωγή των οποίων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εικοσαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2022 (οι μέρες και οι ώρες θα ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2022).

 

Δ. Ορισμός μαθημάτων και ύλης κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

1.  Μαθήματα προς εξέταση.

«Προπονητική», «Βιοχημεία της Άσκησης» και «Αθλητική Ψυχολογία».

2. Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

α) Προπονητική

Βιβλίο: Bompa T & Buzzichelli C. (2019). «Περιοδικότητα - Θεωρία και Μεθοδολογία της Προπόνησης». Broken Hill: Κύπρος. (Επιμέλεια για την ελληνική έκδοση Γεροδήμος, Β. & Καρατράντου Κ.)

Μέρος Ιο  Θεωρία της Προπόνησης

Κεφάλαιο 1  Προπονητική

 • Προπονητικοί  στόχοι
 • Αντικειμενικός σκοπός της προπόνησης Κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων Προπονητικό σύστημα
 • Προσαρμογές
 • Υπερσυμψηφισμός και προσαρμογές
 • Πηγές ενέργειας

Κεφάλαιο 2  Προπονητικές αρχές

 • Πολύπλευρη ανάπτυξη έναντι εξειδίκευσης Εξατομίκευση
 • Ανάπτυξη προπονητικού μοντέλου Προοδευτική επιβάρυνση Αλληλουχία της επιβάρυνσης

Κεφάλαιο 3  Προπονητική προετοιμασία

 • Προπόνηση φυσικής κατάστασης
 • Ασκήσεις φυσικής κατάστασης
 • Προπόνηση τεχνικής
 • Προπόνηση τακτικής
 • Θεωρητική προπόνηση

Κεφάλαιο 4  Προπονητικές μεταβλητές

 • Ποσότητα
 • Ένταση
 • Σχέση Ποσότητας και Έντασης
 • Συχνότητα
 • Πολυπλοκότητα
 • Δείκτης Συνολικής Επιβάρυνσης

Μέρος 3ο    Προπονητικές μέθοδοι

Κεφάλαιο 10  Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος

 • Η σχέση μεταξύ των κύριων φυσικών ικανοτήτων
 • Δύναμη
 • Μέθοδοι προπόνησης δύναμης
 • Έλεγχος των μεταβλητών της προπόνησης
 • Εφαρμογή των προγραμμάτων προπόνησης δύναμης
 • Περιοδικότητα στην ανάπτυξη της δύναμης

Κεφάλαιο 11 Προπόνηση αντοχής

 • Κατηγοριοποίηση της αντοχής
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της αερόβιας αντοχής Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της αναερόβιας αντοχής Μέθοδοι ανάπτυξης της αντοχής
 • Μέθοδοι ανάπτυξης της αντοχής υψηλής έντασης
 • Περιοδικότητα στην ανάπτυξη της αντοχής

Κεφάλαιο 12 Προπόνηση ταχύτητας και ευκινησίας

 • Προπόνηση της ταχύτητας
 • Προπόνηση της ευκινησίας
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης
 • Περιοδικότητα στην ανάπτυξη της ταχύτητας και της ευκινησίας

 

β)  Βιοχημεία της Άσκησης

Βιβλίο  «Βιοχημεία  της  άσκησης»,  Vassilis  C.  Mougios,  Eκδόσεις  Π.Χ.  Πασχαλίδης

Πασχαλίδη, Έτος έκδοσης 2008. Κεφάλαιο             Τίτλος

1                            Εισαγωγή

2                            Μεταβολισμός

3                            Πρωτεΐνες

4                            Νουκλεϊκά οξέα-γονιδιακή έκφραση

5                            Υδατάνθρακες και λιπίδια

6                            Νευρικός έλεγχος της κίνησης

7                            Μυϊκή συστολή

8                            Ενώσεις με υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας

9                            Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση

10                          Μεταβολισμός των λιπιδίων κατά την άσκηση

11                          Μεταβολισμός των πρωτεϊνών κατά την άσκηση

12                          Επιδράσεις της άσκησης στην γονιδιακή έκφραση

13                          Ολοκλήρωση του μεταβολισμού κατά την άσκηση

γ) Αθλητική Ψυχολογία

Βιβλίο: "Ψυχολογική Υπεροχή στον Αθλητισμό, Θεοδωράκης Ιωάννης, Μάριος Γούδας, Αθανάσιος Παπαϊωάννου (Έτος Έκδοσης 2016)

Α Μέρος και Β Μέρος Κεφάλαια 1 - 17

 • Κεφάλαιο 1         Εισαγωγή στην αθλητική ψυχολογία

Α Μέρος: ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 • Κεφάλαιο 2         Καθορισμός στόχων
 • Κεφάλαιο 3         Τεχνικές χαλάρωσης
 • Κεφάλαιο 4         Νοερή απεικόνιση
 • Κεφάλαιο 5         Αυτοδιάλογος
 • Κεφάλαιο 6         Αυτοπεποίθηση
 • Κεφάλαιο 7          Άγχος, Στρές, Διέγερση
 • Κεφάλαιο 8         Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση
 • Κεφάλαιο 9         Τεχνικές αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων στον αθλητισμό
 • Κεφάλαιο 10       Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Β Μέρος :ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 • Κεφάλαιο 11       Ενίσχυση, τιμωρία και εσωτερική παρακίνηση
 • Κεφάλαιο 12       Παρακίνηση και επίτευξη
 • Κεφάλαιο 13       Το άτομο και η ομάδα
 • Κεφάλαιο 14       Ηγεσία στον αθλητισμό
 • Κεφάλαιο 15       Αρχές επικοινωνίας
 • Κεφάλαιο 16       Βία και Επιθετικότητα στον αθλητισμό
 • Κεφάλαιο 17       Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισμό

Ε. Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του ΤΕΦΑΑ του Π.Θ.  δεν έχουν οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, διότι δεν υπάρχει καμία ειδικότητα που να θεωρείται συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΤΕΦΑΑ-ΠΘ σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του α’ κύκλου σπουδών.

Τρίκαλα 31-5-2022

Από τη Γραμματεία

 

 

Ενημέρωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2022 - 2023

Α. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του ΤΕΦΑΑ του Π.Θ. έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και απόφοιτοι ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς φοίτησης.

Β. Αίτηση 
Η αίτηση (κατεβάστε το αρχείο από εδώ, έγγραφο σε pdf ) συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος στην διεύθυνση info-pe@pe.uth.gr, από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου 2022.

Γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (δείτε παραπάνω στο "Β.Αίτηση")
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία (αν δεν αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου).
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Οι πτυχιούχοι εξωτερικού υποβάλουν και την ισοτιμία πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Δ. Επιλογή υποψηφίων.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν γραπτών εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα, η διεξαγωγή των οποίων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εικοσαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2022 (οι μέρες και οι ώρες θα ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2022).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ τηλ. 24310-47000 ή με e-mail στην παραπάνω διεύθυνση.

Ορισμός μαθημάτων και ύλης κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.  

1.  Μαθήματα προς εξέταση.
«Προπονητική»,
«Βιοχημεία της Άσκησης» και «Αθλητική Ψυχολογία».

2. Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

α) Προπονητική

Βιβλίο: Bompa T & Buzzichelli C. (2019). «Περιοδικότητα - Θεωρία και Μεθοδολογία της Προπόνησης». Broken Hill: Κύπρος.
(Επιμέλεια για την ελληνική έκδοση
Γεροδήμος, Β. & Καρατράντου Κ.)

Μέρος Ιο   Θεωρία της Προπόνησης

Κεφάλαιο  1  Προπονητική                                                 

Προπονητικοί  στόχοι                                                                                                

Αντικειμενικός σκοπός της προπόνησης                                                                              

Κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων    

Προπονητικό σύστημα                                                                                  

Προσαρμογές                                                                                                

Υπερσυμψηφισμός  και προσαρμογές

Πηγές ενέργειας                                                                                          

Κεφάλαιο  2  Προπονητικές  αρχές                                                                   

Πολύπλευρη ανάπτυξη έναντι εξειδίκευσης                                   

Εξατομίκευση                                                                                             

Ανάπτυξη προπονητικού μοντέλου                                               

Προοδευτική επιβάρυνση                                                                   

Αλληλουχία της επιβάρυνσης                                                            

Κεφάλαιο  3  Προπονητική προετοιμασία                                                            

Προπόνηση φυσικής κατάστασης                                                                                                                                                                                                                                   

Ασκήσεις φυσικής κατάστασης                                                                            

Προπόνηση τεχνικής                                                                                           

Προπόνηση τακτικής                                                                                           

Θεωρητική προπόνηση                                                                                        

Κεφάλαιο  4  Προπονητικές μεταβλητές                                                                

Ποσότητα                                                                                                             

Ένταση                                                                              

Σχέση Ποσότητας και Έντασης

Συχνότητα                                                                                                              

Πολυπλοκότητα                                                                 

Δείκτης Συνολικής Επιβάρυνσης

Μέρος 3ο   Προπονητικές μέθοδοι                            

Κεφάλαιο  10  Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος                          

Η σχέση μεταξύ των κύριων φυσικών ικανοτήτων                                                          

Δύναμη                                                                                                                                         

Μέθοδοι προπόνησης δύναμης                                                                                          

Έλεγχος των μεταβλητών της προπόνησης                                                                       

Εφαρμογή των προγραμμάτων προπόνησης δύναμης                                                     

Περιοδικότητα στην ανάπτυξη της δύναμης                                                            

Κεφάλαιο  11  Προπόνηση αντοχής                                                                           

Κατηγοριοποίηση της αντοχής                                                                                                      

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της αερόβιας αντοχής                    

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της αναερόβιας αντοχής                     

Μέθοδοι ανάπτυξης της αντοχής                                                                                      

Μέθοδοι ανάπτυξης της αντοχής υψηλής έντασης                                                          

Περιοδικότητα στην ανάπτυξη της αντοχής                                                                      

Κεφάλαιο  12  Προπόνηση ταχύτητας και ευκινησίας                                  

Προπόνηση της ταχύτητας                                                                                                

Προπόνηση της ευκινησίας                                                                                                 

Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης                                                                        

Περιοδικότητα στην ανάπτυξη της ταχύτητας και της ευκινησίας                          

 

β)  Βιοχημεία της Άσκησης

Βιβλίο «Βιοχημεία της άσκησης», Vassilis C. Mougios, Eκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Πασχαλίδη, Έτος έκδοσης 2008.

Κεφάλαιο

Τίτλος

1

Εισαγωγή

2

Μεταβολισμός

3

Πρωτεΐνες

4

Νουκλεϊκά οξέα-γονιδιακή έκφραση

5

Υδατάνθρακες και λιπίδια

6

Νευρικός έλεγχος της κίνησης

7

Μυϊκή συστολή

8

Ενώσεις με υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας

9

Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση

10

Μεταβολισμός των λιπιδίων κατά την άσκηση

11

Μεταβολισμός των πρωτεϊνών κατά την άσκηση

12

Επιδράσεις της άσκησης στην γονιδιακή έκφραση

13

Ολοκλήρωση του μεταβολισμού κατά την άσκηση

 

γ) Αθλητική Ψυχολογία

Βιβλίο: "Ψυχολογική Υπεροχή στον Αθλητισμό, Θεοδωράκης Ιωάννης, Μάριος Γούδας,
Αθανάσιος Παπαϊωάννου (Έτος Έκδοσης 2016)

Α Μέρος και Β Μέρος Κεφάλαια 1 - 17

 

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στην αθλητική ψυχολογία

Α Μέρος: ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κεφάλαιο 2

Καθορισμός στόχων

Κεφάλαιο 3

Τεχνικές χαλάρωσης

Κεφάλαιο 4

Νοερή απεικόνιση

Κεφάλαιο 5

Αυτοδιάλογος

Κεφάλαιο 6

Αυτοπεποίθηση

Κεφάλαιο 7

Άγχος, Στρές, Διέγερση

Κεφάλαιο 8

Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση

Κεφάλαιο 9

Τεχνικές αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων στον αθλητισμό

Κεφάλαιο 10

Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Β Μέρος :ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Κεφάλαιο 11

Ενίσχυση, τιμωρία και εσωτερική παρακίνηση

Κεφάλαιο 12

Παρακίνηση και επίτευξη

Κεφάλαιο 13

Το άτομο και η ομάδα

Κεφάλαιο 14

Ηγεσία στον αθλητισμό

Κεφάλαιο 15

Αρχές επικοινωνίας

Κεφάλαιο 16

Βία και Επιθετικότητα στον αθλητισμό

Κεφάλαιο 17

Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισμό

 

 


Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών

Επικοινωνία

24310-47019

msc@pe.uth.gr