Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ενημέρωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2022 - 2023

Α. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του ΤΕΦΑΑ του Π.Θ. έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και απόφοιτοι ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς φοίτησης.

Β. Αίτηση 
Η αίτηση (κατεβάστε το αρχείο από εδώ, έγγραφο σε pdf ) συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος στην διεύθυνση info-pe@pe.uth.gr, από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου 2022.

Γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (δείτε παραπάνω στο "Β.Αίτηση")
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία (αν δεν αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου).
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Οι πτυχιούχοι εξωτερικού υποβάλουν και την ισοτιμία πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Δ. Επιλογή υποψηφίων.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν γραπτών εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα, η διεξαγωγή των οποίων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εικοσαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2022 (οι μέρες και οι ώρες θα ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2022).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ τηλ. 24310-47000 ή με e-mail στην παραπάνω διεύθυνση.

Ορισμός μαθημάτων και ύλης κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.  

1.  Μαθήματα προς εξέταση.
«Προπονητική»,
«Βιοχημεία της Άσκησης» και «Αθλητική Ψυχολογία».

2. Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

α) Προπονητική

Βιβλίο: Bompa T & Buzzichelli C. (2019). «Περιοδικότητα - Θεωρία και Μεθοδολογία της Προπόνησης». Broken Hill: Κύπρος.
(Επιμέλεια για την ελληνική έκδοση
Γεροδήμος, Β. & Καρατράντου Κ.)

Μέρος Ιο   Θεωρία της Προπόνησης

Κεφάλαιο  1  Προπονητική                                                 

Προπονητικοί  στόχοι                                                                                                

Αντικειμενικός σκοπός της προπόνησης                                                                              

Κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων    

Προπονητικό σύστημα                                                                                  

Προσαρμογές                                                                                                

Υπερσυμψηφισμός  και προσαρμογές

Πηγές ενέργειας                                                                                          

Κεφάλαιο  2  Προπονητικές  αρχές                                                                   

Πολύπλευρη ανάπτυξη έναντι εξειδίκευσης                                   

Εξατομίκευση                                                                                             

Ανάπτυξη προπονητικού μοντέλου                                               

Προοδευτική επιβάρυνση                                                                   

Αλληλουχία της επιβάρυνσης                                                            

Κεφάλαιο  3  Προπονητική προετοιμασία                                                            

Προπόνηση φυσικής κατάστασης                                                                                                                                                                                                                                   

Ασκήσεις φυσικής κατάστασης                                                                            

Προπόνηση τεχνικής                                                                                           

Προπόνηση τακτικής                                                                                           

Θεωρητική προπόνηση                                                                                        

Κεφάλαιο  4  Προπονητικές μεταβλητές                                                                

Ποσότητα                                                                                                             

Ένταση                                                                              

Σχέση Ποσότητας και Έντασης

Συχνότητα                                                                                                              

Πολυπλοκότητα                                                                 

Δείκτης Συνολικής Επιβάρυνσης

Μέρος 3ο   Προπονητικές μέθοδοι                            

Κεφάλαιο  10  Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος                          

Η σχέση μεταξύ των κύριων φυσικών ικανοτήτων                                                          

Δύναμη                                                                                                                                         

Μέθοδοι προπόνησης δύναμης                                                                                          

Έλεγχος των μεταβλητών της προπόνησης                                                                       

Εφαρμογή των προγραμμάτων προπόνησης δύναμης                                                     

Περιοδικότητα στην ανάπτυξη της δύναμης                                                            

Κεφάλαιο  11  Προπόνηση αντοχής                                                                           

Κατηγοριοποίηση της αντοχής                                                                                                      

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της αερόβιας αντοχής                    

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της αναερόβιας αντοχής                     

Μέθοδοι ανάπτυξης της αντοχής                                                                                      

Μέθοδοι ανάπτυξης της αντοχής υψηλής έντασης                                                          

Περιοδικότητα στην ανάπτυξη της αντοχής                                                                      

Κεφάλαιο  12  Προπόνηση ταχύτητας και ευκινησίας                                  

Προπόνηση της ταχύτητας                                                                                                

Προπόνηση της ευκινησίας                                                                                                 

Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης                                                                        

Περιοδικότητα στην ανάπτυξη της ταχύτητας και της ευκινησίας                          

 

β)  Βιοχημεία της Άσκησης

Βιβλίο «Βιοχημεία της άσκησης», Vassilis C. Mougios, Eκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Πασχαλίδη, Έτος έκδοσης 2008.

Κεφάλαιο

Τίτλος

1

Εισαγωγή

2

Μεταβολισμός

3

Πρωτεΐνες

4

Νουκλεϊκά οξέα-γονιδιακή έκφραση

5

Υδατάνθρακες και λιπίδια

6

Νευρικός έλεγχος της κίνησης

7

Μυϊκή συστολή

8

Ενώσεις με υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας

9

Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση

10

Μεταβολισμός των λιπιδίων κατά την άσκηση

11

Μεταβολισμός των πρωτεϊνών κατά την άσκηση

12

Επιδράσεις της άσκησης στην γονιδιακή έκφραση

13

Ολοκλήρωση του μεταβολισμού κατά την άσκηση

 

γ) Αθλητική Ψυχολογία

Βιβλίο: "Ψυχολογική Υπεροχή στον Αθλητισμό, Θεοδωράκης Ιωάννης, Μάριος Γούδας,
Αθανάσιος Παπαϊωάννου (Έτος Έκδοσης 2016)

Α Μέρος και Β Μέρος Κεφάλαια 1 - 17

 

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στην αθλητική ψυχολογία

Α Μέρος: ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κεφάλαιο 2

Καθορισμός στόχων

Κεφάλαιο 3

Τεχνικές χαλάρωσης

Κεφάλαιο 4

Νοερή απεικόνιση

Κεφάλαιο 5

Αυτοδιάλογος

Κεφάλαιο 6

Αυτοπεποίθηση

Κεφάλαιο 7

Άγχος, Στρές, Διέγερση

Κεφάλαιο 8

Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση

Κεφάλαιο 9

Τεχνικές αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων στον αθλητισμό

Κεφάλαιο 10

Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Β Μέρος :ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Κεφάλαιο 11

Ενίσχυση, τιμωρία και εσωτερική παρακίνηση

Κεφάλαιο 12

Παρακίνηση και επίτευξη

Κεφάλαιο 13

Το άτομο και η ομάδα

Κεφάλαιο 14

Ηγεσία στον αθλητισμό

Κεφάλαιο 15

Αρχές επικοινωνίας

Κεφάλαιο 16

Βία και Επιθετικότητα στον αθλητισμό

Κεφάλαιο 17

Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισμό

 


Ανακοίνωση διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ.έτους 2021-2022 (Ενημέρωση 29/11/2021)

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Π.Θ. θα διεξαχθούν στις 16/12/2021 και 17/12/2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2021-2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ

16-12-2021

Πέμπτη

Εμβιομηχανική Ι

10:00-12:00

 

16-12-2021

Πέμπτη

Βιοχημεία της Άσκησης

13:00-15:00

17-12-2021

Παρασκευή

Αθλητική Ψυχολογία

10:00-12:00

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ 5138/5-11-21 τ. Β, σχετικά με τη λειτουργία των ΑΕΙ και την αποφυγή διάδοσης της COVID-19 . Η είσοδος των υποψηφίων θα πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης:

 • πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
 • πιστοποιητικού νόσησης (τελευταίων 180 ημερών) ή
 • βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, που έχει διεξαχθεί έως εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα εξέτασης, ή
 • βεβαίωσης αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης,

και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας (με επίδειξη αστυνομικής   ταυτότητας).

Η δαπάνη για τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον/την εξεταζόμενο/η.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση για να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, να προσέλθουν για να εξεταστούν στα κτίρια του ΤΕΦΑΑ, στις Καρυές Τρικάλων, έχοντας μαζί τους και 2 στυλό χρώματος μπλε.

 

 Τρίκαλα 29-11-2021

Από τη Γραμματεία

 

 

**Κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας (Ενημέρωση 02/11/2021)

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 260/29-10-2021 συνεδρίασή της, τα Τμήματα του Ιδρύματος δεν θα κάνουν δεκτές αιτήσεις αποφοίτων των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας για τη συμμετοχή τους στις Κατατακτήριες Εξετάσεις.

 

**Ανακοίνωση διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ.έτους 2020-2021

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Π.Θ. θα διεξαχθούν στο διάστημα 26-27/5/2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-ΠΘ

Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2020-2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

26-5-2021

Τετάρτη

Αθλητική Ψυχολογία

10:00-12:00

Αιθ.1

26-5-2021

Τετάρτη

Βιοχημεία της Άσκησης

13:00-15:00

Αιθ.1

27-5-2021

Πέμπτη

Εμβιομηχανική Ι

10:00-12:00

Αιθ.1

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες της υπ. αριθ. 48918/Ζ1/28-4-2021 (ΦΕΚ 1818/τ. Β’ /29-4-2021) υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για «Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23-4-2021 απόφαση (ΦΕΚ 1682/τ Β/24-4-2021) η  είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8, που βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο: http://upload.users.uth.gr/files/dhlosi_COVID_19.pdf

Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν το παραπάνω έγγραφο υπογεγραμμένο από τους ίδιους την πρώτη ημέρα της εξέτασης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις.

Τρίκαλα 10-05-2021

 


 

Ενημέρωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2021 - 2022

Α. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του ΤΕΦΑΑ του Π.Θ. έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και απόφοιτοι ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς φοίτησης.

Β. Αίτηση 
Η αίτηση (κατεβάστε το αρχείο από εδώ, έγγραφο σε pdf ) συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος στην διεύθυνση info-pe@pe.uth.gr, από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου 2021.

Γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (δείτε παραπάνω στο "Β.Αίτηση")
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία (αν δεν αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου).
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Οι πτυχιούχοι εξωτερικού υποβάλουν και την ισοτιμία πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Δ. Επιλογή υποψηφίων.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν γραπτών εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα, η διεξαγωγή των οποίων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εικοσαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2021 (οι μέρες και οι ώρες θα ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2021).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ τηλ. 24310-47000 ή με e-mail στην παραπάνω διεύθυνση.


 

«Μαθήματα και ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022».

1. Μαθήματα προς εξέταση.

«Εμβιομηχανική Ι», «Βιοχημεία της Ασκησης» και «Αθλητική Ψυχολογία»

2. Εξεταστέα ύλη μαθημάτων 

α) Εμβιομηχανική Ι

Βιβλίο: «Βιοκινητική της Αθλητικής Κίνησης», Ηρακλής Α. Κόλλιας,

Εκδόσεις Α. και Π. Χριστοδουλίδη Ο.Ε., (Έτος έκδοσης 2011).

Εισαγωγή  
Κεφάλαιο 3ο Μηχανικές αρχές

Α.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.

ΣΤ.

Ζ.

Η.

Θ.

Ι.

ΙΑ.

ΙΒ.

ΙΓ.

ΙΔ.

ΙΕ.

ΙΣΤ.

Συστήματα μονάδων

Κλίμακες

Σημεία και συστήματα αναφοράς

Βαθμοί ελευθερίας και σταθερές ποσότητες

Μεταφορά και περιστροφή συστημάτων αναφοράς

Άξονες και επίπεδα στο ανθρώπινο σώμα

Διανυσματική ανάλυση των παραμέτρων της κίνησης

Κινηματική

Βλητική

Δυναμική

Περιστροφική δυναμική

Μηχανικό έργο και ενέργεια

Μηχανική ισχύς

Ενέργεια

Έργο και ισχύς στην ανθρώπινη κίνηση

Κρούση

Κεφάλαιο 4ο Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κίνηση

Α.

Β.

Γ.

Βάρος - επιτάχυνση λόγω βαρύτητας

Δύναμη τριβής

Αεροδυναμική – υδροδυναμική

Κεφάλαιο 5ο Ανθρωπομετρία - ανθρωπομετρικά στοιχεία

Α.

Β.

Γ.

Δ.

Μάζα, όγκος και ειδικό βάρος των μελών του σώματος

Μήκη των μελών του σώματος

Κέντρο μάζας των μελών και του σώματος

Ροπή και ακτίνα αδράνειας των μελών του σώματος

Κεφάλαιο 6ο Διερεύνηση της αθλητικής κίνησης

Α.

Β.

Ανάλυση της κίνησης

Σύνθεση της κίνησης

Κεφάλαιο 8ο Σφάλμα μέτρησης και εξομάλυνση δεδομένων
Κεφάλαιο 9ο Μετακίνηση του σώματος  - βάδισμα

 

β)  Βιοχημεία της Ασκησης

Βιβλίο «Βιοχημεία της άσκησης», Vassilis C. Mougios, Eκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Πασχαλίδη, Έτος έκδοσης 2008.
Κεφάλαιο Τίτλος
1 Εισαγωγή
2 Μεταβολισμός
3 Πρωτεΐνες
4 Νουκλεϊκά οξέα-γονιδιακή έκφραση
5 Υδατάνθρακες και λιπίδια
6 Νευρικός έλεγχος της κίνησης
7 Μυϊκή συστολή
8 Ενώσεις με υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας
9 Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση
10 Μεταβολισμός των λιπιδίων κατά την άσκηση
11 Μεταβολισμός των πρωτεϊνών κατά την άσκηση
12 Επιδράσεις της άσκησης στην γονιδιακή έκφραση
13 Ολοκλήρωση του μεταβολισμού κατά την άσκηση

 

γ) Αθλητική Ψυχολογία 

Βιβλίο "Ψυχολογική Υπεροχή στον Αθλητισμό, Θεοδωράκης Ιωάννης, Μάριος Γούδας, Αθανάσιος Παπαϊωάννου (Έτος Έκδοσης 2016)

Α Μέρος και Β Μέρος Κεφάλαια 1 - 17

 
Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην αθλητική ψυχολογία
Α Μέρος: ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Κεφάλαιο 2 Καθορισμός στόχων
Κεφάλαιο 3 Τεχνικές χαλάρωσης
Κεφάλαιο 4 Νοερή απεικόνιση
Κεφάλαιο 5 Αυτοδιάλογος
Κεφάλαιο 6 Αυτοπεποίθηση
Κεφάλαιο 7 Άγχος, Στρές, Διέγερση
Κεφάλαιο 8 Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση
Κεφάλαιο 9 Τεχνικές αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων στον αθλητισμό
Κεφάλαιο 10 Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων
Β Μέρος: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Κεφάλαιο 11 Ενίσχυση, τιμωρία και εσωτερική παρακίνηση
Κεφάλαιο 12 Παρακίνηση και επίτευξη
Κεφάλαιο 13 Το άτομο και η ομάδα
Κεφάλαιο 14 Ηγεσία στον αθλητισμό
Κεφάλαιο 15 Αρχές επικοινωνίας
Κεφάλαιο 16 Βία και Επιθετικότητα στον αθλητισμό
Κεφάλαιο 17 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισμό

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών

Επικοινωνία

24310-47019

msc@pe.uth.gr