Διοικητικό Προσωπικό

Αικατερίνη Θωμά

Γραμματέας
athoma@pe.uth.gr 24310 47071

Μάγδα Καραδήμα

Διοικητικός Υπάλληλος
mkaradima@pe.uth.gr 24310 47000

Ελένη Κοθώνα

Διοικητικός Υπάλληλος
ekoth@pe.uth.gr 24310 47003

Παναγιώτης Σακελλαρίου

Διοικητικός Υπάλληλος
psakel@pe.uth.gr 24310 47002

Νικόλαος Τζάλας

Διοικητικός Υπάλληλος
niktzalas@pe.uth.gr 24310 47021

Αγγελική Χλήνου

Διοικητικός Υπάλληλος
ahlinou@pe.uth.gr 24310 47013

Στέφανος Μαυρομάτης

Βιβλιοθηκονόμος
smavro@uth.gr 24310 47051

Ευθυμία Σκαπέτη

Αποσπασμένη Υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών)
efskapeti@uth.gr 24310 47077
87888990919293158

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών

Επικοινωνία

24310-47019

msc@pe.uth.gr