Επιτροπές

Στο Τμήμα λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές 

Α/Α ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Ακαδημαϊκά θέματα, διασφάλιση φοιτητο-κεντρικής μάθησης και ποιότητας σπουδών  
1 Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Γεροδήμος Βασίλειος, Διγγελίδης Νικόλαος, Θεοδωράκης Ιωάννης
2 Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και Βελτίωσης της Ποιότητας Διδασκαλίας Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Γεροδήμος Βασίλειος, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Διγγελίδης Νικόλαος, Τσακλής Παναγιώτης
3 Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος Εξαμήνου & Εξετάσεων Χασάνδρα Μαρία, Μέλλος Βασίλης, Νάτσης Πέτρος
4 Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Κοκαρίδας Δημήτριος, Πατσιαούρας Αστέριος
5 Υπεύθυνοι του προγράμματος ERASMUS για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Καρατζαφέρη Χριστίνα, Ακαδημαϊκή συντονίστρια, (Πρόεδρος της επιτροπής), Σακκάς Γιώργος (Αναπληρωματικός Πρόεδρος), Μπλαντή Αναστασία, Βουτσελάς Βασίλειος,
    Κομούτος Νικόλαος (για EMSEP)
6 Επιτροπή αναγνώρισης μαθημάτων φοιτητών Σακκάς Γεώργιος, Μπεκιάρη Αλεξάνδρα, Κουθούρης Χαρίλαος
7 Επιτροπή Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης των μαθημάτων του ΤΕΦΑΑ από τους φοιτητές Παπαστεργίου Μαρίνα, Μπούγλας Βασίλειος, Σακελλαρίου Παναγιώτης
Θέματα φοιτητικής στήριξης  
8 Επιτροπή φοιτητικών θεμάτων και συντονισμού του θεσμού του ακαδημαϊκού συμβούλου Πολλάτου Ελιζάνα, Μπεκιάρη Αλεξάνδρα, Μαγγουρίτσα Γεωργία, Χατζηπαντελή Αθανασία
9 Επιτροπής Σίτισης των φοιτητών του ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα Παπαστεργίου Μαρίνα, Σύρου Νίκη, Σακελλαρίου Παναγιώτης, Γεωργία Κούτρα, φοιτήτρια του Τ.Ε.Φ.Α.Α., τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Αυλογιάρη, φοιτητή του Τ.Ε.Φ.Α.Α..
10 Μέλος εξέτασης ιατρικών παραστατικών φοιτητών Σακκάς Γεώργιος (Τσιόκανος Αθανάσιος Αναπληρωματικό μέλος)
11 Μέλος (εκπρόσωπος του ΤΕΦΑΑ) της Επιτροπής για την σύνταξη Ιδρυματικής Πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κοκαρίδας Δημήτρης (Αναπληρωματικό μέλος Παπαστεργίου Μαρίνα)
Δημόσια πληροφόρηση, εξωστρέφεια και σύνδεση με την κοινωνία  
12 Επιτροπή Δικτύου και Ιστοσελίδας Παπαστεργίου Μαρίνα, Γιάκας Ιωάννης, Μπούγλας Βασίλειος, Σακελλαρίου Παναγιώτης
13 Επιτροπή Γραφείου Διασύνδεσης και Επικοινωνίας με τους Πτυχιούχους του Τμήματος Γούδας Μάριος, Ζήση Βασιλική, Τσιμέας Παναγιώτης, Φιλίππου Κων/νια, Ζαφειρούδη Αγλαΐα
14 Επιτροπή εξωστρέφειας και προώθησης συνεργασίας με φορείς Φαμίσης Κωνσταντίνος, Κουθούρης Χαρίλαος, Μπεκιάρη Αλεξάνδρα, Δήμας Ιωάννης, Μπατσίλας Δημήτρης, Ζαφειρούδη Αγλαΐα, Νάτσης Πέτρος, Μέλλος Βασίλειος, Παπαδημητρίου Δημήτρης, Κοθώνα Ελένη, Χλήνου Αγγελική
Προώθηση και ενίσχυση της έρευνας  
15 Επιτροπή Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Φατούρος Ιωάννης, Χατζηγεωργιάδης Αντώνιος, Φλουρής Ανδρέας, Τσιμέας Παναγιώτης
16 Εσωτερική Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας Τσιόκανος Αθανάσιος, Κοκαρίδας Δημήτριος, Τσιμέας Παναγιώτης
17 Επιτροπή Βιβλιοθήκης Π.Θ. Μπεκιάρη Αλεξάνδρα, Γούδας Μάριος, Μαυρομάτης Στέφανος
Θέματα επιλογής προσωπικού  
18 Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων και ενστάσεων προσωπικού με σύμβαση ή/και απόσπαση Τσιόκανος Αθανάσιος, Βουτσελάς Βασίλειος, Παπαδημητρίου Δημήτρης, Κολοβελώνης Αθανάσιος
Οικονομικά θέματα  
19 Οικονομικός Διαχειριστής Τμήματος, Κοσμητείας και Οικονομικού Προγραμματισμού Σακελλαρίου Παναγιώτης (Αναπληρωματικό μέλος Τζάλας Νικόλαος)
20 Απογραφή Παγίων από διαγωνισμούς Μπεκιάρη Αλεξάνδρα, Σακελλαρίου Παναγιώτης, Καραδήμα Μάγδα
Θέματα διαχείρισης χώρων  
21 Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χώρων του Τμήματος Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Γεροδήμος Βασίλειος, Ιωακειμίδης Παναγιώτης, Φιλίππου Κων/νιά
22 Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας Καρατζαφέρη Χριστίνα, Τσακλής Παναγιώτης, Δελή Χαρά, Σύρου Νίκη

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών

Επικοινωνία

24310-47019

msc@pe.uth.gr