Επιστημονική Δεοντολογία

Εσωτερική Επιτροπή Δεοντολογίας

Ο Ρόλος της Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας

Η Εσωτερική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει στόχο να στηρίξει τους ερευνητές, προκειμένου να βελτιώσουν τα ερευνητικά πρωτόκολλά τους και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών σε σχέση με τον πειραματισμό, ακολουθώντας πάντα  πρακτικές που είναι σύμφωνες με κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. Επίσης, η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για τη χορήγηση οποιασδήποτε πιστοποίησης ζητείται από τους ερευνητές του ΤΕΦΑΑ, είτε για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων, είτε για υποβολή των εργασιών τους για δημοσίευση, όταν αυτό απαιτείται. Η διαδικασία αυτή είναι σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις πολλών επιστημονικών περιοδικών. 

Η ΕΕΔ συνεδριάζει μία φορά ανά δίμηνο και αποφαίνεται, εφ’ όσον υπάρχει απαρτία και αφού ο υποψήφιος ερευνητής έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγκαίρως, για την πραγματοποίηση ή όχι της προτεινόμενης εργασίας. Εάν το κρίνει απαραίτητο, και σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΕΔ μπορεί να ζητήσει τη γνώμη από ειδικούς που δεν έχουν σχέση με το ΤΕΦΑΑ.

Για γενικές πληροφορίες περί δεοντολογίας στην πανεπιστημιακή ζωή κατεβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΠΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να καταθέσετε αίτηση έγκρισης κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία.

Επικοινωνία με την ΕΕΔ
bioethics@pe.uth.gr

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Υποβολή αιτήσεων μέχρι

Συνεδριάσεις επιτροπής  την

27/09/2023

11/10/2023

22/11/2023

06/12/2023

24/01/2024

07/02/2024

20/03/2024

03/04/2024

22/05/2024

05/06/2024

Παρακαλείσθε όπως καταθέτετε τα έντυπα σας (αίτηση έγκρισης, πρόταση, έντυπο συναίνεσης, τυχόν συνοδευτικά έγγραφα) έως και 15 ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης (αλλιώς οι αιτήσεις σας θα μετακυλίονται προς εξέταση στην επόμενη διαθέσιμη συνεδρίαση). Τα έντυπά σας τα αποστέλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση bioethics@pe.uth.gr

Παρακαλείσθε τα αρχεία που στέλνετε στο email της ΕΕΔ να τα ονομάσετε με το επώνυμό σας και με λατινικούς χαρακτήρες πχ PAPADOPOULOU_AITHSH PAPADOPOULOU _ PROTASH PAPADOPOULOU_SYNAINESH
Το καλύτερο είναι όλα τα αρχεία σας να επισυναφθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα (subject) το επώνυμό σας - τον τίτλο της προτεινόμενης έρευνας πχ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ- Διερεύνηση της οξειδοαναγωγικής κατάστασης μετά από έκκεντρη άσκηση

Μπορείτε να συμπληρώσετε την ερευνητική πρόταση σας και στα αγγλικά. Χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα πρότυπα και ακολουθείτε τις οδηγίες που αφορούν το μέγεθος της πρότασης.

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών

Επικοινωνία

24310-47019

msc@pe.uth.gr