Συνάντηση για ενημέρωση διδασκόντων και διδασκουσών για την αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Αφίσα διαδικτυακή συνάντηση διδασκόντων Αύγουστος 2023

 

Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2023, σας προσκαλούμε σε ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση μέσω MS-Teams με τίτλο "Ο ρόλος του διδακτικού προσωπικού στην αξιολόγηση φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Προτάσεις προσαρμογών και Προβληματισμοί"

Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν προβληματισμοί σχετικά με την αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων από εσάς η συνάντηση θα γίνει δύο φορές. Πιο συγκεκριμένα:

Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00-11:00

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00-11:00

Για να συμμετέχετε στην εκδήλωση παρακαλούμε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο
https
://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aak2azLX5DVlq5NKa3zv5q8s8LPNqMp9doFvgYcmVCvg1%40thread.tacv2/1689325949477?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%220f4908fb-af97-4e7b-8676-d02090799eb7%22%7d

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Με εκτίμηση
Η διεπιστημονική ομάδα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ


Εκτύπωση   Email

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

24310-47051
libphys@uth.gr


Γραμματεία
Μεταπτυχιακών

24310-47019
msc@pe.uth.gr