ΙΚΥ/ Προκήρυξη υποτροφιών "Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών"

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
------
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
Νέα Ιωνία, 15-4-2024
Αρ.Πρωτ.: 4139
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :
 
 ΕΠΙΠΕΔΟ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΘΕΣΕΙΣ  ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
 Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master)  Ενταξιακή
Εκπαίδευση
 δύο (2)  Έναρξη ακαδ. έτους 2024-2025  24 διαδοχικοί μήνες
 Μεταπτυχιακές
Σπουδές
(Master)
 Εκπαιδευτικός
Σχεδιασμός και
Οργανισμοί
Μάθησης
 δύο (2)  

Έναρξη ακαδ. έτους 2024-2025

 24 διαδοχικοί μήνες
 Μεταπτυχιακές
Σπουδές
(Master)
 Ειδική Αγωγή  δύο (2  

Έναρξη ακαδ. έτους 2024-2025

 24 διαδοχικοί μήνες
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12-6-2024.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.
 
Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr
 
Δείτε την προκήρυξη εδώ (αρχείο pdf)
 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Εκτύπωση   Email

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

24310-47051
libphys@uth.gr


Γραμματεία
Μεταπτυχιακών

24310-47019
msc@pe.uth.gr