Οδηγίες για τη νόσηση από Sars-Cov-2 (Ε.Ο.Δ.Υ. 2023)

 

Για να δικαιολογηθεί η απουσία φοιτητή από τα μαθήματα λόγω νόσησης από Sars-Cov-2, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Σε περίπτωση θετικού τεστ COVID-19 (rapid test ή PCR), χρειάζεται να εφαρμοστούν τα εξής: 

 1. Εάν κάποιος φοιτητής έχει θετικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου (rapid test ή PCR) για COVID-19  συνιστάται να παραμένει στο σπίτι του για πέντε (5) ημέρες και μέχρι την υποχώρηση ή βελτίωση των συμπτωμάτων του και την ολοκλήρωση τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών σκευασμάτων). Απουσίες μετά από τις πέντε (5) ημέρες παραμονής στο σπίτι, δικαιολογούνται μόνο με πρόσθετη ιατρική βεβαίωση, την οποία στη συνέχεια προσκομίζουν  οι φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος.

2. Ιδιαίτερα οι φοιτητές με υποκείμενα νοσήματα (π.χ ανοσοκαταστολή), που αποτελούν παράγοντες κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και με παρατεταμένη διάρκεια συμπτωμάτων και σοβαρή κλινική βαρύτητα της λοίμωξης, συστήνεται να αναζητούν ιατρική εκτίμηση, για τη αντιμετώπιση της νόσου τους και καθοδήγηση για το χρόνο άρσης της της απομόνωσής τους.

 3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παραμονής στο σπίτι, που αντιστοιχούν και στις ημέρες της υψηλότερης μεταδοτικότητας, θα πρέπει να υπάρχει εγρήγορση για το ενδεχόμενο εκδήλωσης συμπτωμάτων που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση και να γίνεται προσπάθεια εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης της λοίμωξης στα άτομα του στενού περιβάλλοντος, όπως: χρήση μάσκας κατά την παραμονή στον ίδιο χώρο με άλλα άτομα, περιορισμός, όσο είναι εφικτό, της επαφής με τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, συστηματικός αερισμός των χώρων, αποφυγή χρήσης κοινής τουαλέτας και κοινών σκευών και προσωπικών αντικειμένων και εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής, υγιεινής των χεριών και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και συχνά αγγιζόμενων επιφανειών.


Εκτύπωση   Email

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

24310-47051
libphys@uth.gr


Γραμματεία
Μεταπτυχιακών

24310-47019
msc@pe.uth.gr