Εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας

Η Δρ Νίκη Σύρου, μέλος ΕΔΙΠ στο ΤΕΦΑΑ, ΠΘ είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού προγράμματος-υλικού με τίτλο: «Σχολική Ασφάλεια και Υγιεινή», το οποίο τα τελευταία 5 σχολικά έτη, εγκρίνεται από το ΥΠΑΙΘ  για την προαιρετική εφαρμογή του από εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων της χώρας μας (http://www.pe.uth.gr/images/files/draseis/health_and_safety.zip).

Το παραπάνω πρόγραμμα υπεβλήθη επίσης το 2020 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)  και αφού αξιολογήθηκε και επανασχεδιάστηκε, εντάχθηκε στον θεματικό κύκλο «Ζω καλύτερα - Ευ ζην»  και δοκιμάστηκε επιτυχώς στην πιλοτική εφαρμογή της δράσης του ΙΕΠ «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Τον Μάιο του 2021 το ΙΕΠ ζήτησε από τη συγγραφέα, η οποία και δέχθηκε, τη συνέχιση της συνεργασίας τους και την παραχώρηση του προγράμματος και υλικού της στο νέο σχεδιασμό  της Πλατφόρμας 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων για τη φάση της γενίκευσης σε όλα τα σχολεία της χώρας (νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο) για το 2021-22.

Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών. Επιπροσθέτως θα επιτρέπουν στις μαθήτριες και στους μαθητές να αξιοποιούν καλύτερα τη γνώση και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.


Εκτύπωση   Email

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

24310-47051
libphys@uth.gr


Γραμματεία
Μεταπτυχιακών

24310-47019
msc@pe.uth.gr