Μαρία Χασάνδρα

Μαρία Χασάνδρα

Σχολική Φυσική Αγωγή και Υγεία

Η έρευνά μου αφορά κυρίως στην εφαρμογή θεωριών συμπεριφοράς και παρακίνησης για την ανάπτυξη παρεμβάσεων για αλλαγή συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία. Έχω αναπτύξει διάφορα προγράμματα παρέμβασης για σχολεία, υγειονομική περίθαλψη και κοινότητες στην Ελλάδα και τη Φινλανδία, κυρίως για την συμπεριφορά άσκησης. Έχω εξασφαλίσει χρηματοδότηση για 5 έργα ως κύρια ερευνήτρια ή συντονίστρια (950.000 ευρώ) και συμμετείχα ως ερευνητική συνεργάτης σε άλλα 12 (5.500.000 ευρώ) σε Ελλάδα και Φινλανδία. Διδάσκω μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα τελευταία 20 χρόνια. Έχω επιβλέψει περισσότερες από 35 μεταπτυχιακές διατριβές φοιτητών και συν-εποπτεύουσα έξι διδακτορικών διατριβών, σε Ελλάδα και Φινλανδία. Έχω προσκληθεί ως ομιλήτρια για 7 workshops και διαλέξεις στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε μια σειρά από σεμινάρια κατάρτισης για καθηγητές φυσικής αγωγής στην Ελλάδα για θέματα διδασκαλίας της φυσικής αγωγής και της αγωγής υγείας. Έχω αναπτύξει ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο ερευνητικών συνεργατών από διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς. Έχω δημοσιεύσει περισσότερα από 50 άρθρα σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά και 5 βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων, και έχω παρουσιάσει πάνω από 70 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχω συνεισφέρει ως κριτής σε 18 επιστημονικά περιοδικά στους τομείς του αθλητισμού, της φυσικής αγωγής, της ψυχολογίας της άσκησης, της ψυχολογίας της υγείας και της τεχνολογίας στην υγεία. Μου αρέσει να δουλεύω με διεπιστημονικές ομάδες και να μοιράζομαι εμπειρίες και γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων, ως εκ τούτου, έχω υπηρετήσει ως σύμβουλος εμπειρογνώμων για να ερμηνεύσω ερευνητικά δεδομένα για τις ευρύτερες ανάγκες της κοινωνίας. Για παράδειγμα, συμβουλεύω εταιρείες που βασίζονται στην τεχνολογία Wellness και Fitness για να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ή πώς ερμηνεύεται η έρευνα για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας για την υγεία σε χώρους εκπαίδευσης, υγείας και σε επίπεδο πόλης ή κοινότητας. Τέλος, είμαι μέλος της ομάδας αξιολογητών για τα προγράμματα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πλήρες Βιογαφικό

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

24310-47051
libphys@uth.gr


Γραμματεία
Μεταπτυχιακών

24310-47019
msc@pe.uth.gr