Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αξιολόγηση Φοιτητών

Αξιολόγηση στις Ειδικότητες

Στόχοι πλαισίου

Μέσα υλοποίησης των στόχων

Τρόποι αξιολόγησης

Βαρύτητα κριτηρίου (%)

Οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν επαρκή γνώση πάνω στα γνωστικά αντικείμενα του μαθήματος

 • Διαλέξεις

 • Σεμινάρια

 • Συζήτηση

 • Εναλλακτικές στρατηγικές διδασκαλίας

 • Τελικές Γραπτές Εξετάσεις

30%

Οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να εκτελέσουν τις διδασκόμενες δεξιότητες σε έναν επαρκή βαθμό

 • Πρακτική εξάσκηση των φοιτητών

 • Τεστ δεξιοτήτων με ποιοτικά ή ποσοτικά κριτήρια

40%

Οι φοιτητές/τριες να καλλιεργήσουν ένα βαθύτερο ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, πέρα από τα διδασκόμενα και να είναι σε θέση να οργανώσουν μια σύντομη διδασκαλία

 • Γραπτές εργασίες ή διδασκαλία των φοιτητών σε άλλους φοιτητές ή σε σχολεία, αθλητικές ομάδες κλπ

 • Μια σύντομη διδασκαλία ανά εξάμηνο ή μια γραπτή εργασία (μέχρι 5 σελίδες) ή μια παρουσίαση άρθρου ή εργασίας

20%

Οι φοιτητές/τριες να έχουν μια ενεργή φυσική παρουσία στο μάθημα

 • Παρουσίες

 • Συμμετοχή

 • Ποσοστό παρουσιών

10%

Σημείωση: Οι διδάσκοντες σε κάθε ειδικότητα, άθλημα ή τομέα καθορίζουν πόσα και ποια κινητικά τεστ θα δώσουν οι φοιτητές, πώς θα γίνει η αξιολόγηση κλπ.