Το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρωτοπορεί μέσω της ειδικότητας «Προπονητής Φυσικής Κατάστασης» η οποία έλαβε σημαντική διεθνή αναγνώριση