header_en

Committees

Print
PDF
The Department has the following committees
Academic Standards Committee

Digelidis Nikolaos, Jamurtas Athanasios, Zourbanos Nikolaos

Department Finances

Jamurtas Athanasios

University Financial Scheduling

Jamurtas Athanasios

Network

Giakas Giannis, Karatzaferi Christina, Papastergiou Marina, Bouglas Vasilios

Curriculum

Digelidis Nikolaos, Gerodimos Vassilios, Karatzaferi Christina, Kouthouris Charilaos

New Scientific Avenues

Papaioannou Athanasios, Koutedakis Yiannis, Hatzigeorgiadis Antonis, Digelidis Nikolaos, Jamurtas Athanasios

Environment

Soulas Dimitrios, Giakas Giannis, Karatzaferi Christina

Student and Graduates Communication

Soulas Dimitrios, Pollatou Elizana, Patsiaouras Asterios

Student Affairs

Bekiari Alexandra, Patsiaouras Asterios

Lecture Note Ordering

Kouthouris Charilaos

Library

Bekiari Alexandra, Goudas Marios.

Department Evaluation and Staff Selection

Gerodimos Vassilios, Giakas Giannis, Tsiokanos Athanasios, Tsimeas Panagiotis

Collaboration with External Bodies

Soulas Dimitrios, Pollatou Elizana, Famissis Konstantinos

Job Experience Program

Goudas Marios, Kokaridas Dimitrios, Tsimeas Panagiotis

Internal Audit

Papaioannou Athanasios, Giakas Giannis, Geordimos Vassilios

Ethics

Tsiokanos Athanasios, Zisi Vassiliki, Kokaridas Dimitrios, Tsimeas Panagiotis

Semester Timetable

Kouthouris Charilaos, Patsiaouras Asterios, Voutselas Vasileios

Student Feeding

Papastergiou Marina, Sakellariou Panagiotis, Karagiannis Sotirios

Electronic Evaluation of Courses

Papastergiou Marina, Bouglas Vasilios, Sakellariou Panagiotis

Development of the University Site at Lake Plastira

Kouthouris Charilaos, Voutselas Vasileios

Examination of Students’ Medical Documents

Tsiokanos Athanasios

ütüleme epilasyon