header_en

Teaching Staff

Print
PDF

Permanent Teaching Staff

 
tel

 

fax

 

e_mail_icon1
    24310 47016   24310 47042  
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Ioannis DIMAS
     
24310 47060
 
24310 47042
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
   
24310 47068
 
24310 47042
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   
24310 47008
 
24310 47042
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
   
24310 47060
 
24310 47042
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
   
24310 47067
 
24310 47042
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
 
Aglaia ZAFEIROUDI
 
24310 47004
  24310 47042  
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Athanasios KOLOVELONIS   24310 47045   24310 47042   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Petros NATSIS   24310 47008   24310 47042   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Non-Permanent Faculty

 
tel

 

fax

 

e_mail_icon1
  Themistoklis TSATALAS   24310 47025   -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Konstantina KARATRANTOU   24310 47005   -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Haralampos KROMMYDAS   24310 47044   -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Ioannis SYRBAS   24310 47052       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Research Fellows

 
tel

 

fax

 

e_mail_icon1
  Andreas FLOURIS   24310 47005   -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Ahilleas Barlas   24310 47005   -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Secondment Staff

 
tel

 

fax

 

e_mail_icon1
 
Vaggelis BRISIMIS
 
-
 
-
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Styliani PAPAVAGGELI   -   -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
               

Honorary Teaching Staff

 

tel

 

fax

 

e_mail_icon1

 
Vasiliki GIATA
 
-
  -  
 
 
Vaios GOULAS
 
-
  -  
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Antonia KALTSATOU  
 -
   -  
 
 
Leonidas KARAGOUNIS
 
-
  -  
 
 
Ioannis KONTONASIOS
 
-
 
-
 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Eleni POLYZOU  
-
 
-
 
 
 
Papaskevi SAKELARIOU
 
-
 
-
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Dimitrios SOULAS
 
-
 
-
 
 
 
Andreas FLOURIS
 
 
 
 
 
 
 
Polikseni MANOLI
 
 
 
 
 
 
 
Nikolaos TSIAKARAS
 
 
 
 
 
 
 
Nikolaos SYRMOS
 
 
 
 
 
 
 
Theano NIKOPOULOU
 
 
 
 
 
 
 
Harikleia DELI
 
 
 
 
 
 
 
Kalliopi GEORGAKOULI
 
 
 
 
 
 
 
Aggelos PAPPAS
 
 
 
 
 
 
  Vaia LAHANOU            
 
Dafni IAKOVAKI
           
 
Diamanta LEONTSINI
           
 
Dimitrios MPATSILAS
           
 
Dimitrios PAPADIMITRIOU
           
 
Ahilleas KOUTELIDAS
           

Past Honorary Teaching Staff

           
  Evaggelos GALANIS            
  Nikolaos ZOURBANOS   -   -    
  Athanasios KOLOVELONIS   -   -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Despina LEONTARI            
  Georgia MHTROU   -   -    
  Petros NTINAS   -   -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Elmina RODITI   -   -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Giorgos K. SAKKAS   -   -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Dimitrios SARGIOTIS   -   -   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Konstantinos SGARAS   -   -    
  Vasileios SIDERIS            
  Ioannis SPYROPOULOS   -   -    
  Aggeliki KOUTOUDI          
  Ioannis KOUTSIORAS   -   -    
  Eirini Manthou          
  Antonios STAVROPOULOS-KALINOGLOU          
  Konstantina KARATRANTOU          
  Haralampos KROMMYDAS          
  Themistoklis TSATALAS          
  Ioannis SYRMPAS          
               
ütüleme epilasyon