Μαθήματα

Εκτύπωση

Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών (2018-2019) σε μορφή pdf pdf (0.65 MB)

Περιγράμματα μαθημάτων για εισακτέους από το 2018-2019 pdf (2.88 ΜΒ)

Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών (2016-2017) σε μορφή pdf pdf (1.67 MB)

Πλήρης Οδηγός Σπουδών και Περιγράμματα Μαθημάτων (2015-16)pdf (2.70 ΜΒ)


Ο παλαιότερος οδηγός σπουδών σε μορφή pdf pdf (3.67 ΜΒ)

Αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών των παλαιοτέρων ετών

Πρόγραμμα Σπουδών Α & Β Έτους

Πρόγραμμα Σπουδών Γ & Δ Έτους - Κατεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού (ΚΑΑ)

Πρόγραμμα Σπουδών Γ & Δ Έτους - Κατεύθυνση Υγείας, Αναψυχής & Οργάνωσης - Διοίκησης (ΚΥΑΟΔ)

Πρόγραμμα Σπουδών Γ & Δ Έτους - Κατεύθυνση Παιδαγωγικών - Ειδικής Αγωγής (ΚΠΕΑ)

Μαθήματα Επιλογής & Διπλωματική Εργασία


Παλαιότερα Προγράμματα Σπουδών folder_orange