Βιβλιοθήκη (Γενικές Οδηγίες)

Εκτύπωση

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΠΘ

Αρχική ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης ΠΘ: http://www.lib.uth.gr

Για αναζήτηση βιβλίων, συνεδρίων, διατριβών, διπλωματικών, κ.λπ. που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ ακολουθούνται οι σύνδεσμοι της αρχικής ιστοσελίδας :

Για αναζήτηση τίτλων περιοδικών ακολουθούνται οι σύνδεσμοι της αρχικής ιστοσελίδας:
Κατάλογος Περιοδικών Εκδόσεων
Αναζήτηση σε : Ηλεκτρονικά Περιοδικά ή Έντυπα Περιοδικά

Για αναζήτηση άρθρων με λέξεις κλειδιά προτείνεται η χρήση των Βάσεων Δεδομένων που διαθέτει πρόσβαση η βιβλιοθήκη π.χ. Scopus (βιβλιογραφικές εγγραφές και πλήρες κείμενο), SportDiscus (βιβλιογραφικές εγγραφές και πλήρες κείμενο πλέον μέσω της βάσης EBSCO ), EBSCO (βιβλιογραφικές εγγραφές και πλήρες κείμενο), MedLine, κ.λπ.

Αναλυτικότερα, η πρόσβαση στην EBSCO επιτυγχάνεται ακολουθώντας τους εξής συνδέσμους της αρχικής ιστοσελίδας:

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε κάθε ιστοσελίδα είτε με τη μορφή βοήθειας ή οδηγιών.