Εκτύπωση

karatzaferiΗ Χριστίνα Καρατζαφέρη Επίκουρη Καθηγήτρια της ΣΕΦΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία της Άσκησης» ορίστηκε μέλος του EditorialBoard του «Advances in Physiology Education» ενός επιστημονικού περιοδικού της Αμερικανικής Ένωσης Φυσιολογίας, με έναρξη τον Ιανουάριο του 2014.

Το περιοδικό Advances in Physiology Education έχει στόχο την προώθηση της αριστείας στην διδασκαλία της φυσιολογίας, νευροεπιστημών και παθοφυσιολογίας. Δέχεται άρθρα που αφορούν σε μεθόδους διδασκαλίας της φυσιολογίας στην αίθουσα και στο εργαστήριο, νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην διδασκαλία, απόψεις, παραδείγματα αποτελεσματικής διδασκαλίας και άλλους τύπους άρθρων (βλ http://advan.physiology.org/).

Σύμφωνα με την διεθνή κατηγοριοποίηση ISIτoπεριοδικό, με δείκτη απήχησης ISI 1,217 για το έτος 2012, κατατάσσεται 13ο ανάμεσα στα περιοδικά της κατηγορίας «Education, ScientificDisciplines» και 61ο στα περιοδικά «Φυσιολογίας».