Εκτύπωση

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Χ. Καρατζαφέρη ορίστηκε μέλος της IUPS Teaching Workshop Program Committee που θα οργανώσει το εντατικό τριήμερο σεμινάριο διδασκαλίας της φυσιολογίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Παγκόσμιου Συνεδρίου της Ένωσης των Εταιρειών Φυσιολογίας το 2013 (International Union of Physiological Societies - IUPS).

Το συνέδριο του 2013 θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλία, ΗΒ, 21-26 Ιουλίου στην πόλη του Birmingham (βλ. http://www.iups2013.org/).

Ειδικότεύχος Journal of Muscle Research and Cell Motility (JMRCM)
Οι συνάδελφοι Χ. Καρατζαφέρη (ΤΕΦΑΑ) και Γ. Σακκάς (ΙΣΑΑ) είναι οι editors του ειδικού τεύχους με τίτλο “ Lifestyle and Ageing in Muscle Disease & Proceedings of the 41st European Muscle Conference, 1-5 Sept 2012”.  Το ειδικό τεύχος, εκτός από τις εγκεκριμένες περιλήψεις του συνεδρίου θα περιέχει εργασίες που σχετίζονται με την επίδραση του γήρατος, της υποκινητικότητας και των χρόνιων παθήσεων στον μυ. Καταληκτική ημερομηνία για πλήρη άρθρα είναι η 1η Απριλίου (στόχος είναι το τεύχος να εκδοθεί τέλος Αυγούστου 2012). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Μυ (EuropeanMuscleConference-EMC), 1-5 Σεπτεμβρίου  Ρόδος 2012
Όπως μας ενημερώνουν οι διοργανωτές του ΕΜC 2012, Χ. Καρατζαφέρη (ΤΕΦΑΑ) και Γ. Σακκάς (ΙΣΑΑ), οι εγγραφές και κατάθεση εργασιών έχουν ξεκινήσει. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 1η Μαΐου. Περισσότερα για το συνέδριο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://www.emc2012.gr/.