Εκτύπωση

Ο Δρ Σακκάς, Κλινικός Εργοφυσιολόγος του Ινστιτούτου Σωματικής Απόδοσης και Αποκατάστασης - ΚΕΤΕΑΘ και συνεργάτης του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετείχε σε ερευνητική εργασία η οποία επιλέχτηκε και έλαβε από την Αμερικανική Εταιρεία Ενδοκρινολογίας και την Pfizer, Inc. το βραβείο για την καλύτερη δημοσιευμένη κλινική έρευνα ενδοκρινολογίας και μεταβολισμού για το έτος 2009. Tο βραβείο περιλαμβάνει το έπαθλο των 10,000$. Η βραβευμένη ερευνητική εργασία είχε τον τίτλο «Η επίδραση της ανασυνδυασμένης λεπτίνης στα επίπεδα σπλαχνικού λίπους, δυσλιπιδαιμίας και αντίστασης στην ινσουλίνη σε ασθενείς με HIV και τη σχετιζόμενη με την νόσο λιποδυστροφία και υπολεπτιναιμία» (TheEffectsofRecombinantHumanLeptinonVisceralFat, Dyslipidemia, andInsulinResistanceinPatientswithHumanImmunodeficiencyVirus-AssociatedLipoatrophyandHypoleptinemia), και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JournalofClinicalEndocrinology & Metabolism(Apr;94:1137-44, 2009). Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εξετασθούν τα πιθανά πλεονεκτήματα εξάμηνης υποδόριας χορήγησης ανασυνδυασμένης λεπτίνης στην θεραπεία των μεταβολικών παρενεργειών της αντιρετροϊκής θεραπείας (πχ. διαβήτης, κίρρωση του ήπατος), σε ασθενείς με HIV/AIDS και εμφανή συμπτώματα λιποδυστροφίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση των επιπέδων του σπλαχνικού λίπους κατά 32%, μείωση των τριγλυκεριδίων κατά 20%, και αύξηση στην ευαισθησία στην ινσουλίνη. Τα εν λόγω ευρήματα συστήνουν την χορήγηση λεπτίνης ως φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της λιποδυστροφίας.