header_gr

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Εκτύπωση
PDF

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017-2018

Μετά από απόφαση της υπ’ αριθ: 51ης/24-01-2018 ΓΣ της ΣΕΦΑΑ του Π.Θ., εισάγονται στο ΤΕΦΑΑ με το σύστημα των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι παρακάτω υποψήφιοι:

 1. Αρετόπουλος Αλέξανδρος
 2. Γιαννόπουλος Κων/νος
 3. Κούρεντας Ευθύμιος
 4. Σκαπέτη Ευθυμία                  
 5. Χαζλή Ερασμία

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 31-01-2018 έως την Παρασκευή 02-02-2018 και ώρες από 9:00 έως 13:00 .

Οι επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν προσωπικά με την αστυνομική τους ταυτότητα ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Φωτογραφία τύπου Αστυνομικής ταυτότητας
 2. Οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ  

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Tρίκαλα, 25-01-2018

        

Α. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του ΤΕΦΑΑ του Π.Θ. έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και απόφοιτοι ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς φοίτησης.

Β. Αιτήσεις – Δικαιολογητικά.
Η αίτηση γίνεται από τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο στην Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών
 3. Αναλυτική βαθμολογία (αν δεν αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου).
 4. Οι πτυχιούχοι εξωτερικού υποβάλουν και την ισοτιμία πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Γ. Επιλογή υποψηφίων.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν γραπτών εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο εικοσαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2017 (οι ημέρες και οι ώρες θα ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2017).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ τηλ. 24310-47000 και 24310-47071

«Μαθήματα και ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018».

1. Μαθήματα προς εξέταση.

«Θέματα Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης», «Βιοχημεία» και «Εμβιομηχανική».

 

2. Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

α) Θέματα Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Βιβλίο «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Η σχολική τάξη», Ματσαγγούρας Ηλίας, Εκδόσεις Γρηγόρη (Έτος έκδοσης 2008)
Εισαγωγή Τέσσερις και μια θεωρίες για τη σχολική τάξη
Ι.
ΙΙ.
Τέσσερις σχολές παιδαγωγικής σκέψης και πράξης
Σύγκριση και σύγκλιση των τεσσάρων σχολών
Κεφάλαιο 3ο Ομοιογένεια και ανομοιογένεια στο σχολείο και στην τάξη
ΙΙ.
ΙV.
Πρακτικές εξασφάλισης της ομοιογένειας
Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών
Κεφάλαιο 4ο Το ψυχολογικό-κοινωνικό περιβάλλον της σχολικής τάξης
Ι.
II.
III.
IV.
V.
VII.
VIII.
Το ψυχολογικό-κοινωνικό περιβάλλον
Η κυρίαρχη κουλτούρα της σχολικής μονάδας
Ο «δεκάλογος» του αποτελεσματικού διευθυντή
Το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής μονάδας
Το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης
Το στυλ άσκησης της δασκαλικής εξουσίας
Η σχέση του μαθητή με τον εαυτό του
Κεφάλαιο 5ο Τάξη στη σχολική τάξη
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Έννοια και προϋποθέσεις της τάξης
Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού
Διαπροσωπικές σχέσεις
Συλλογική οργάνωση της σχολικής τάξης
Έναρξη της σχολικής χρονιάς
Ποιότητα του μαθήματος
Μέσα στήριξης της επιθυμητής συμπεριφοράς
Κεφάλαιο 6ο Αταξία στη σχολική τάξη
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Τι είναι μαθητική αταξία
Η αιτιολογία της μαθητικής αταξίας
Πρόληψη μικροπροβλημάτων συμπεριφοράς
Αρχές αντιμετώπισης μικροπροβλημάτων
Μη λεκτικές παρεμβάσεις για αποκατάσταση της τάξης
Λεκτικές παρεμβάσεις για αποκατάσταση της τάξης
Κεφάλαιο 9ο Μορφές διδασκαλίας
II.
III.
IV.
V.VI.
Δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας
Είδη μονολογικών διδασκαλιών
Μικτές μορφές διδασκαλίας
Μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας
Ομαδοκεντρικές μορφές διδασκαλίας

 

β) Βιοχημεία

Βιβλίο «Βιοχημεία της άσκησης», Vassilis C. Mougios, Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Πασχαλίδη, Έτος έκδοσης 2008.
Κεφάλαιο Τίτλος
1 Εισαγωγή
2 Μεταβολισμός
3 Πρωτεΐνες
4 Νουκλεϊκά οξέα-γονιδιακή έκφραση
5 Υδατάνθρακες και λιπίδια
6 Νευρικός έλεγχος της κίνησης
7 Μυϊκή συστολή
8 Ενώσεις με υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας
9 Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση
10 Μεταβολισμός των λιπιδίων κατά την άσκηση
11 Μεταβολισμός των πρωτεϊνών κατά την άσκηση
12 Επιδράσεις της άσκησης στην γονιδιακή έκφραση
13 Ολοκλήρωση του μεταβολισμού κατά την άσκηση

 

γ) Εμβιομηχανική

Βιβλίο: «Βιοκινητική της Αθλητικής Κίνησης», Ηρακλής Α. Κόλλιας,

Εκδόσεις Α. και Π. Χριστοδουλίδη Ο.Ε., (Έτος έκδοσης 2011).

Εισαγωγή  
Κεφάλαιο 3ο Μηχανικές αρχές
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
ΣΤ.
Ζ.
Η.
Θ.
Ι.
ΙΑ.
ΙΒ.
ΙΓ.
ΙΔ.
ΙΕ.
ΙΣΤ.
Συστήματα μονάδων
Κλίμακες
Σημεία και συστήματα αναφοράς
Βαθμοί ελευθερίας και σταθερές ποσότητες
Μεταφορά και περιστροφή συστημάτων αναφοράς
Άξονες και επίπεδα στο ανθρώπινο σώμα
Διανυσματική ανάλυση των παραμέτρων της κίνησης
Κινηματική
Βλητική
Δυναμική
Περιστροφική δυναμική
Μηχανικό έργο και ενέργεια
Μηχανική ισχύς
Ενέργεια
Έργο και ισχύς στην ανθρώπινη κίνηση
Κρούση
Κεφάλαιο 4ο Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κίνηση
Α.
Β.
Γ.
Βάρος - επιτάχυνση λόγω βαρύτητας
Δύναμη τριβής
Αεροδυναμική – υδροδυναμική
Κεφάλαιο 5ο Ανθρωπομετρία - ανθρωπομετρικά στοιχεία
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Μάζα, όγκος και ειδικό βάρος των μελών του σώματος
Μήκη των μελών του σώματος
Κέντρο μάζας των μελών και του σώματος
Ροπή και ακτίνα αδράνειας των μελών του σώματος
Κεφάλαιο 6ο Διερεύνηση της αθλητικής κίνησης
Α.
Β.
Ανάλυση της κίνησης
Σύνθεση της κίνησης
Κεφάλαιο 8ο Σφάλμα μέτρησης και εξομάλυνση δεδομένων
Κεφάλαιο 9ο Μετακίνηση του σώματος - βάδισμα
ütüleme epilasyon