Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΤΕΦΑΑ/ΠΘ

Εκτύπωση

Στις 13-14/11/2018 και 4-5/12/2018 θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΦΑΑ σε συνεργασία  με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν Τρικάλων, εθελοντική ομαδική αιμοδοσία.

Οι φοιτητές/-τριες του Α' και Β' έτους καθώς επίσης και τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ θα μπορούνε να προσέρχονται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της Σχολής (θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά), στις ημερομηνίες 13-14/11/2018.
Οι φοιτητές/-τριες του Γ' και Δ' έτους καθώς επίσης και το διοικητικό προσωπικό,  μέλη ΕΔΙΠ στις ημερομηνίες 4-5/12/2018