Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Εκτύπωση

Σχετικά με την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, που θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα μας, από 03-09-2018 έως 21-09-2018, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

· Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εξετάσεις γίνεται μόνο με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
· Οι φοιτητές/τριες έχουν υποχρέωση να βρίσκονται, έξω από την αίθουσα που εξετάζονται, 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και να εισέλθουν σε αυτή με την άδεια των επιτηρητών.
· Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο, εφόσον πληρούν τις δύο προϋποθέσεις, δεν οφείλουν παρουσίες και είχαν δηλώσει τα μαθήματα στην εξεταστική  Ιανουαρίου και Ιουνίου (δεν γίνονται δηλώσεις μαθημάτων για την εξεταστική Σεπτεμβρίου).
· Αν τα οφειλόμενα μαθήματα για τους επί πτυχίω φοιτητές/τριες, δεν είναι αναρτημένα στο πρόγραμμα των εξετάσεων, μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Καθηγητή.
· Σας γνωρίζουμε ότι η έναρξη μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24-9-2018.(Εξαιρείται το πρώτο έτος).

 

Τρίκαλα 28/08/2018
Από τη Γραμματεία της Σχολής