Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία)

Εκτύπωση

Δείτε το έγγραφο με θέμα "Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία)" εδώ